ÄLYKÄS – DIGITAALINEN

KULUNHALLINTA-ALUSTAEKOSYSTEEMI

Moderni digitaalinen alusta, joka älyllistää vanhojen ja uusien kiinteistöjen olemassa olevat ja uudet lukitukset, sekä yhdistää pääsynhallinta- ja identiteetinhallintajärjestelmät teknologiariippumattomasti.

Avoimuus, rajapinnat, ketterä integrointi, luottamus ja joustavuus ovat ekosysteemimme kulmakivet.

Oletteko kiinteistöjen omistaja, palveluita tai järjestelmiä tuottava yritys?

Tulkaa hyödyntämään ja luomaan ekosysteemiä kanssamme.